Gastcolleges

Op grond van onze expertise binnen het onderwijsveld geven we diverse gastcolleges. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: passend onderwijs en onderwijs en opvoeding.

Het onderwijs in Nederland kent een lange geschiedenis, die zijn oorsprong vindt in de kloosterscholen van rond 750 na Christus, die waren gericht op het verspreiden van het Christelijke waarden- en normenpatroon en zijn uitgangspunten. Het missionariswerk vormde een belangrijke basis.

Het Behaviorisme (rond 1900) is de bakermat van ons klassikaal-methodische onderwijssysteem.  Ruim een eeuw en daarmee vele stromen  (behaviorisme, cognitivisme en constructivisme) later, heeft het connectivisme nu zijn intrede gedaan.

Deze ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op de inrichting van ons onderwijs, ook de opvoeding heeft een andere invulling gekregen.

In de gastcolleges gaan we op zoek naar de verhouding tussen opvoeding en onderwijs en dan in het bijzonder in situaties waar er iets extra’s nodig is. Hoe organiseren we dat in de nieuwe wetgeving van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg?

De colleges worden hoog gewaardeerd binnen de pedagogische opleidingen waar passend onderwijs en de transitie jeugdzorg een belangrijke actualiteit vormen. Door de praktijk te koppelen aan de theorie krijgt de theorie een gezicht.

Voor vragen en opties neem gerust contact op!