Inclusief onderwijs en het belang ervan

Salamanca-akkoord

In 1994 tekende minister Ritzen het Salamanca-akkoord. Een gezaghebbend onderwijsdocument waarmee hij zijn handtekening heeft gezet onder inclusief onderwijs.

De Europese Commissie heeft in 2015 de onderwijs-opleidingsmonitor gepubliceerd, waarin ze een schets geeft van de situatie op dat moment. In de monitor worden drie “hefbomen” beschreven die de inclusie van het onderwijs- en opleidingsstelsel in Europa kunnen helpen verbeteren.
Hiermee zou de onderwijsarmoede* kunnen worden teruggedrongen. Deze armoede is een van de grootste problemen in Europa.

De inzet is dat het onderwijs een gelijk speelveld creëert voor iedereen. Helaas blijken kansen en resultaten nog erg afhankelijk van zowel de migratie- als de sociaaleconomische achtergrond van jongeren.
Een belangrijke aanwijzing voor de onderwijsarmoede is het voortijdig schoolverlaten zonder diploma hoger secundair onderwijs. (EU2015, 11,1 %). Vervolgens is 60% van de voortijdig schoolverlaters inactief of werkloos, waarmee is aangetoond dat onderwijsarmoede op de langere termijn grote gevolgen heeft.

Van belang voor ontwikkeling en kansen

Wanneer volwassenen onvoldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan in hun basisopleiding en daarnaast ontoereikende competenties hebben, zijn er vaak onvoldoende perspectieven op kwalitatief goede banen. Als er werk wordt gevonden, is dit vaak van lage kwaliteit en met weinig doorgroeimogelijkheden, waardoor er geen stimulans ontstaat om een nieuwe opleiding te volgen. In Europa betreft dit 1 op de 4 volwassenen. Bron: Onderwijs en Opleidingsmonitor 2015, Europese Commissie

Het inrichten van een inclusieve maatschappij en daarmee van inclusief onderwijs is dan ook van groot belang voor de ontwikkeling van ieder individu, en het huidige politieke beleid lijkt gericht op het inrichten van een inclusieve maatschappij. Toch is de situatie regelmatig diffuus, bijvoorbeeld doordat conflicterende wetgeving verregaande samenwerking tussen zorg en onderwijs nog lang niet altijd mogelijk maakt. Met gevolg dat beide onder druk komen te staan, waardoor discussies over geld en investeringen/bezuinigingen de boventoon gaan voeren in het politieke debat. Het lijkt nog niet makkelijk om een samenhangend verhaal te brengen waarbij de uitdagingen die inclusie met zich meebrengt ter tafel komen. Het streven naar inclusie is een keuze die je eerst maakt met je hart. Hebben we deze keuze in het huidige politieke landschap onder druk van de actualiteit wel werkelijk gemaakt?

Graag draag ik bij aan de discussie over inclusie, het belang en in het bijzonder de betekenis ervan voor het onderwijslandschap. De reizen waarin ik op zoek ga naar (inclusief) onderwijs maken voor mij keer op keer duidelijk hoe groot de invloed is van educatie. Dit staat  los van de mate waarin dit (on)georganiseerd is. Graag neem ik u mee in mijn kijk op de werkelijkheid om zo uw eigen waarnemingen te kleuren met een andere kijk op de wereld. Iets zien betekent altijd ook iets niet zien. De kracht zit in de ontmoeting met elkaar en zo te komen tot uitwisseling.

Inclusief onderwijs in het hart

Ik heb inclusie en onderwijs in mijn hart gesloten en ontmoet u graag om beelden uit te wisselen.
Om mijn beeld op de onderwijswereld onderzoekend en scherp te houden bezoek ik regelmatig op verschillende plekken in de wereld onderwijsinstanties. Mijn overtuiging is dat bewustwording, activatie en de daaruit voortvloeiende stap naar participatie mensen kan boeien en nieuwsgierig kan maken naar een opleiding, waardoor ze zich kunnen binden aan een organisatie of het land waar ze wonen.

Kijkt en leest u mee?

  • Kroatië, mijn eerste reis op zoek naar de inrichting van educatie buiten Nederland
  • Spanje, op zoek naar inclusie in een land dat net als Nederland het Salamanca-akkoord heeft ondertekend
  • Cuba, op zoek naar de geheimen van onderwijs van hoog niveau
  • Cambodja, op zoek naar participatie in een land waar de geschiedenis de staat van educatie bepaalt
  • Sri Lanka, op zoek naar nut en noodzaak van vrijwilligers in het onderwijs
  • Gambia, op zoek naar de mate van participatie in een land zonder leerplicht
  • Turkije, op zoek naar participatie in een land waar verhoudingsgewijs meer kinderen zijn met een behoefte aan aangepast onderwijs
  • Filipijnen, is leerplicht een kwalitatief of een kwantitatief antwoord op het vergroten van wereldwijde kennis?
  • Onderwijs in Dubai, veiligheid opent deuren voor iedereen

Benieuwd naar mijn werkwijze?

Uiteraard vertel ik u graag hoe ik te werk ga! Heeft u een vraag? Bel mij dan op 06 – 51380382 of neem contact op.

Benieuwd naar mijn werkwijze?

Uiteraard vertel ik u graag hoe ik te werk ga! Heeft u een vraag? Bel mij dan op 06 – 51380382 of neem contact op.