Mediation en arbeid

Conflict op de werkvloer

mediation en arbeid gaan goed samen

Conflicten op de werkvloer zijn bij uitstek geschikt om met behulp van mediation op te lossen. In werk- of arbeidsconflicten is er vaak sprake van miscommunicatie. Het gevolg: een gespannen of verstoorde arbeidsverhouding.

Onder begeleiding van een mediator komen partijen weer met elkaar in gesprek. Op het moment dat een situatie dreigt vast te lopen, is het dan ook wenselijk om een mediator in te schakelen.  Hiermee kan een verstoorde arbeidsverhouding worden voorkomen of opgelost.

Exit-mediation

Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen optie meer is, kan exit-mediation een oplossing zijn. Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beƫindiging van de arbeidsovereenkomst.

In een exit-mediaton kan snel duidelijkheid worden verkregen over een voor beide partijen acceptabele oplossing. Dit scheelt u in veel gevallen hoge juridische kosten.

Advies aan (G)MR-en in het onderwijs

Als (G)MR heb je binnen het onderwijs een belangrijke rol. De samenwerking tussen bestuur en (G)MR is hierin van groot belang. In de praktijk lijken de belangen nog wel eens uiteen te lopen. Door onder begeleiding met elkaar in gesprek te gaan blijken deze verschillen vaak veel kleiner dan gedacht, helemaal niet te bestaan, of te overbruggen. Niet zelden brengt begrip voor elkaars verantwoordelijkheden lucht in het gesprek, waardoor er een gezamenlijk belang ontstaat.