Mediation en relaties

Verreweg de meeste mensen die voor een scheiding staan, slagen erin om samen op een goede manier afspraken te maken. Ook al doet een scheiding bijna altijd pijn en is het vaak een rouwproces, de meeste mensen kunnen (na de eerste schok of na een tijdje) de situatie wel relativeren en vinden een manier om hiermee om te gaan. Ze zien in dat het samen maken van afspraken niet alleen de goedkoopste manier is, maar ook nog eens de beste: er wordt niet meer kapot gemaakt dan nodig is en er komt weer zicht op een toekomst. Dat vraagt om flexibiliteit en om vooruitkijken, om kijken naar dat wat er wel is en kan zijn, en niet naar wat er was en er nu niet meer is.

Mijn taak als mediator is:

  • vertellen waarover afspraken moeten worden gemaakt en jullie begeleiden bij het maken van die afspraken
  • bewaken dat de wettelijke kaders die voor die afspraken gelden worden nageleefd en hier informatie over geven
  • het in overleg met jullie opstellen van de noodzakelijke stukken
  • het begeleiden van het gehele project tot aan het moment van indienen van het verzoek tot echtscheiding (dan neemt een advocaat het van me over, en de rest kan schriftelijk worden afgehandeld)

En daarnaast zie ik het als mijn taak om indien nodig:

  • en daar waar jullie dat wenselijk vinden ook aandacht te besteden aan de emotionele aspecten van de scheiding
  • informatie te geven over de gevolgen van de scheiding, op diverse gebieden
  • desgewenst met jullie te bespreken hoe jullie hier met de kinderen het beste mee om kunnen gaan
  • met jullie te bespreken wat er nodig is om jullie onderlinge verstandhouding zo soepel mogelijk te houden
  • andere relevante onderwerpen die een rol spelen of die aan bod komen te bespreken

Wat is het doel van mediation bij scheiding?

Het doel van een mediation bij scheiding is te komen tot een echtscheidingsconvenant en indien van toepassing een ouderschapsplan waarin de afspraken staan die jullie samen hebben gemaakt.

Als mediator help ik niet alleen bij het maken van die afspraken, maar daar waar nodig en wenselijk ook met het hier zo goed mogelijk samen mee omgaan, met als doel de relatie die jullie na de scheiding wellicht nog met elkaar houden − al is het maar omdat jullie samen kinderen hebben − zo goed mogelijk te houden.