Training huiselijk geweld en kindermishandeling

Titel training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Trainer Stapwerk werkt in deze training samen met Marcel Vroomen trainingen
Doel en relevantie (meetbaar) [Na afloop van de training kun je:]

Naast theoretisch inzicht in de dynamiek van Huiselijk Geweld (HG) en zijn vele verschijnings-vormen leer je signalen van HG te herkennen.

De Meldcode HG/KM onderscheidt een aantal stappen met verschillende actoren. Na afloop van de training is helder wie welke stappen moet zetten.

Ook wordt duidelijk wat eventueel nog moet worden ingericht op het instituut.

De relatie met de ketenpartners komt eveneens aan bod.

 

Optioneel kan aandacht worden besteed aan de manier waarop Huiselijk Geweld & Kindermishandeling effectief bespreekbaar is te maken met verschillende actoren..

 

 

Inhoud en werkwijze Als docent kan je te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Soms is het lastig om daarbij de juiste stappen te zetten en hulp te zoeken/bieden. De Wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is per 1 juli 2013 in werking getreden en geeft daarbij ondersteuning.

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de stappen die gezet moeten worden volgens deze wet. Er wordt aandacht besteed aan de jongste ontwikkelingen rondom het thema

Huiselijk Geweld.

Tijdens deze dag worden de volgende onderwerpen behandeld:

– Wat is Huiselijk geweld en Kindermishandeling?

– De gevolgen van Huiselijk geweld en Kindermishandeling

– Hoe signaleer je huiselijk geweld?

– De Meldcode en de werking van het stappenplan (en ieders afzonderlijke taak hierbij)

– Hoe maak je huiselijk geweld bespreekbaar?

 

Waar gewenst wordt in het 2e dagdeel gewerkt met een speciaal op dit thema opgeleide trainingsacteur.

 

Iedere deelnemer is uitgenodigd om eigen casussen in te brengen.

 

Op verzoek wordt een 3e dagdeel georganiseerd om inzichten te delen, de materie te verdiepen en nog meer diepgang te bereiken op de gespreksvaardigheden.

 

Studielast

Aantal contacturen

 

 

Aantal zelfstudie-uren

 

Zelfstudie-uren gespecificeerd:

Opdrachten/literatuur/onderzoek (vooraf of naderhand)

Hoe wordt hierop toegezien?

 

3

 

 

1

 

 

Intakevragen die onderzoeken op welke manier je in aanraking komt als professional met het thema

 

Tijsindeling contacturen (programma concreet) Tijdsindeling:

Het ochtendprogramma loopt van 8.45–12.00 uur nadruk ligt hier op het theoretische deel van de thematiek.

8.45 – 9.00 uur inloop

9.00 – 12.00 uur theoretisch kader en casus

Doelgroep (en niveau) Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs[onderbouw en/of bovenbouw]
Niveau basis en/of verdiepend.
Materiaal Tijdens de bijeenkomst word een handout verstrekt.

Als naslagwerk bestuderen en vertalen naar concreet leraar gedrag:

Boeken/notities die gebruikt zijn voor deze workshop zijn en tevens als naslagwerk gebruikt kunnen worden:

–       Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

–       Basisboek huiselijk geweld (Vissers, Janssen)

–       Werken in SPH, huiselijk en seksueel geweld (Wentzel)

 

 

Bijzonderheden De training bestaat in principe uit één dagdeel en is uit te breiden naar 3 dagdelen.