Werkwijze

Werkwijze

Het Autisme Centrum Haarlem biedt antwoordt op vragen die in het leven van iemand met autisme een belangrijke rol spelen.
Dit wordt gerealiseerd door een gestructureerd begeleidingsaanbod in vier fasen. Dat ziet er als volgt uit:

Fase 1 – Intake en vaststellen begeleidingsplan

  • Gratis Intake- en kennismakingsgesprek
  • Autismevoorlichting
  • Onderzoek op basis van autismegerelateerde gedragskenmerken
  • Evaluatie en vaststellen van het begeleidingsplan

Fase 2 – Coaching, Training en Empowerment

De tweede fase, het vervolg,  is gebaseerd op de in het begeleidingsplan vastgestelde doelen.

Dit is een op maat vastgesteld gestructureerd plan waarin de cliënt altijd centraal staat.

In de samenwerkingsrelatie die we met u aangaan, kunt u erop vertrouwen dat de doelen die gesteld zijn binnen het gezamenlijk afgesproken programma bereikt zullen gaan worden.
Doelen zoals het verbeteren van de situatie op school of binnen het gezin, het vinden van een baan, stage of zinvolle dagbesteding, het afmaken van een studie, het aangaan van relaties en het bereiken van een grotere mate van zelfredzaamheid in de woonsituatie of in welk leefdomein dan ook zijn haalbare en realistische doelen in het leven van iemand met autisme.

Fase 3 – Realisatie veranderingsproces

In de derde fase zullen al deze investeringen uiteindelijke leiden naar een bredere ontwikkeling en diversiteit aan mogelijkheden – en het creëren van nieuwe kansen in het leven van mensen met autisme.

Het veranderingsproces dat zal plaatsvinden, zal bovendien leiden naar een bestaan waar belangrijke persoonlijke zaken zoals vermindering van stress – en conflictsituaties, toename van zelfregie en zelfmotivatie, kortom verbetering van kwaliteit van leven, in een positief en realistisch daglicht komen te staan.

Fase 4 – Zelfregie

De cliënt is min of meer in staat tot zelfregie en het begeleidingstraject wordt afgebouwd in de mate die aansluit bij de behoefte en hulpverleningsvragen van de cliënt.
Leeftijd speelt vanzelfsprekend een grote rol in het gefaseerde aanbod en de  werkwijze.
Van jong tot oud is Autisme Centrum Haarlem in staat om een gefaseerd aanbod op maat te realiseren.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Wilt u meer informatie ontvangen? Of bent u benieuwd wat Stapwerk voor u kan betekenen? U kunt vrijblijvend contact opnemen via 06 – 51380382 of ga naar contact.

Ga naar contact